Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju Bioles Horizont d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Vzpostavitev e-poslovanja in marketinških orodij za tuje trge v podjetju Bioles Horizont d.o.o.«.

V okviru projektnih aktivnosti je za nas zunanji izvajalec, podjetje SORS Boštjan Kodrič s.p., postavilo spletno stran in spletno trgovino, izdelalo rešitev elektronske izmenjave s partnerji, izdelalo produktno-prodajni video ter med zaposlenimi in vodstvom krepilo kompetence s pomočjo usposabljanj s področja vpeljave novih prodajnih modelov za prodajo na tujih trgih, ki bazirajo na digitalnih vsebinah.

V sklopu operacije se izvajajo naslednji ukrepi:

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

Izdelan bo sistem, ki bo uporabnikom omogočal prijavo preko kriptirane povezave, s pomočjo uporabniškega imena in gesla v zaprti del strani, kjer bo uporabnik lahko 24 ur na dan spremljal aktualno stanje zalog. Izvedena bo rešitev zajemanja podatkov iz SQL baze preko API vmesnika za prikaz podatkov na spletni strani. Izvedena bo digitalizacija artiklov (opisi artiklov po standardih v treh različnih jezikih) in izdelano okolje za prejem in izdajo e-Dokumentov.

SPLETNA STRAN

Pripravljena bo celostna strategija spletnega nastopa podjetja na tujih trgih ter za namen učinkovitejšega nagovarjanja ciljnih uporabnikov in izboljšanje uporabniške izkušnje, izvedena tudi prenova spletne strani. Spletna stran bo preko učinkovitih vizualnih in vsebinskih elementov nagovorila glavne ciljne skupine in jim predstavila izdelke in storitve podjetja ter konkurenčne prednosti. Spletna stran bo izdelana v dveh različnih tujih jezikih. Stran bo vizualno prepričala kupce o kvaliteti izdelkov in storitev s foto in video materialom. Dodatne tekstovne vsebine bodo poskrbele za boljšo kotiranje v iskalnikih.

SPLETNA TRGOVINA

Izvedena bo nadgradnja spletne trgovine. Izdelana bo SAOP API povezava spletne trgovine s programom stranke za pridobivanje podatkov o artiklih (cene, zaloga, …). Nadgradnja vključuje integracijo baze kupcev z modulom za dodeljevanje pravic kupcem, modula za analitiko prodanih artiklov in statistiko prodaje, modula za naročanje artiklov ter podpora različnih plačilnih sistemov (PayPal, kartice, …). Izvedena bo postavitev e-Trgovine, ki bo prilagojena različnim platformam (Windows, Android, iOS). Izvedeno bo svetovanje glede logističnega okvirja in primernih aplikativnih rešitev ter priprava administracijskega okolja trgovine in cenikov ter digitaliziranih opisov produktov. Izvedeno bo izobraževanje o delovanju nove spletne trgovine, njenih funkcionalnosti in osnovah SEO pozicioniranja Spletna trgovina bo izdelana v dveh tujih jezikih.

 

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Z namenom, da se potencialnim in aktualnim strankam predstavi podjetje in izdelke v ponudbi bo izdelan produktno-prodajni video. Aktivnosti v sklopu tega ukrepa zajemajo zastavitev scenarija in scenografije, snemanja in post-produkcijo ter glasovno obdelavo. Video bo namenjen promociji podjetja na spletu, sejmih, digitalnih showroomih in socialnih omrežjih. Z videom želimo pritegniti pozornost potencialnih kupcev in partnerjev za obisk naše spletne strani.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJE

Izvedeno bo usposabljanje vodstvenega kadra in zaposlenih s področja vpeljave novih prodajnih modelov za prodajo na tujih trgih, ki bazirajo na digitalnih vsebinah (digitalno marketinško komuniciranje, novosti in trendi v digitalnem svetu). Usposabljanje bo vključevalo dejstva povezana z brezpapirnim poslovanjem, internetno varnostjo in morebitnimi tveganji, ki jih prinaša digitalno poslovanje. Izvedeno bo merjenje organizacijski klime v podjetju ter priprava indeksov pripravljenosti in usposobljenosti zaposlenih za nove informacijske tehnologije (industrija). Izdelana bodo poročila in poročila za dvig kompetenc ter organizacijske vitalnosti v podjetju.

Namen operacije je s pomočjo sofinanciranja upravičenih stroškov za uvedbo in nadgradnjo elektronskega poslovanja podjetju omogočiti aktivno udeležbo na mednarodnem trgu.

Cilj projektnih aktivnosti je podjetju povečati možnosti predstavitve prodajnih izdelkov in storitev mednarodni poslovni javnosti ter povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji. Cilj je povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišanje stopnje internacionalizacije.

Rezultati operacije so:

  • izdelana spletna stran v dveh tujih jezikih,
  • izdelana spletna trgovina v dveh tujih jezikih,
  • izdelan uporabniški portal za spremljanje stanja zalog,
  • izdelan produktno-prodajni video v tujem jeziku,
  • izvedba usposabljanj za krepitev kompetenc.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije znaša 20.720 €