DRŽAVNE SUBVENCIJE ZA NAKUP LESNIH PELETOV DO 31.12.2022 !!!

9. decembra je bil sprejet Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki centru za podpore nalaga izplačevanje subvencij za nakup lesnih peletov.

Center za podpore bo po uveljavitvi omenjenega zakona ter sprejemu podzakonskega predpisa omogočil oddajo vlog za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije in sicer:

  • ZA FIZIČNE OSEBE, KI IMAJO V LASTI VGRAJENO KURILNO NAPRAVO NA LESNE PELETE IN
  • SO V OBDOBJU OD 1.9.2022 IN 31.12.2022 OPRAVILE NAKUP LESNIH PELETOV ZA OGREVANJE SVOJEGA GOSPODINJSTVA.

Zakonska določila za pridobitev subvencije:
Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov;

Dokazila, ki jih predloži upravičenec:

  1. veljaven račun, izdan v obdobju 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022,
  2. potrdilo o plačilu računa,
  3. dokazilo o vgrajeni napravi.

Nadaljnja navodila (način izplačila, podrobnejši pogoji glede dokazil in izplačil upravičencem ipd.) bo center za podpore objavljal sproti na svoji spletni strani (www.borzen.si).

Predlagamo, da nemudoma do 31.12.2022 izkoristite našo splošno akcijo znižanih cen in subvencioniranih cen na povezavi: Preverite celotno ponudbo peletov